รีวิวกีฬายิงธนู Archery

ประวัติกีฬายิงธนู Archery

ประวัติของกีฬายิงธนู Archery

ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ไม่มีการกล่าวถึงการใช้ธนู ทั้งในการใช้เป็นอาวุธหรือใช้ทางด้านกีฬา แต่ได้กล่าวถึงในวรรณกรรมของไทย เช่น ธนูในพุทธประวัติ

กีฬายิงธนู Archery เป็นกีฬาที่ใช้ความแม่นยำและไม่เน้นความแข็งแรง แต่ต้องฝึกทักษะความสามารถเป็นอย่างมาก กีฬายิงธนูมีการแข่งขันหลายประเภท เช่น ประเภทลาน ( Field Shooting ) ประเภทไฟลท์ ชู้ตติ้ง ( Flight Shooting ) และประเภทสกีอาร์เชอรี ( Ski-Archery ) แต่ที่นิยมมาใช้ในกีฬาโอลิมปิกคือ ประเภทเป้า่ ( Target Shooting )

วิธีการฝึกยิงธนู

ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมควรอบอุ่นร่างกายประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความพร้อมที่สุด แต่ทั้งนี้การยิงธนูควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยต่อผู้เล่นและผู้อื่น

 1. การยืน ควรยืนคร่อมเส้นและแยกเท้าห่างกันประมาณ 1 ฟุต โดยน้ำหนักตัวอยู่กึ่งกลางเท้าทั้งสองข้าง
 2. การเสียบลูกธนู ให้เสียบตรงรูเสียบตั้งฉากกับสายธนู
 3. การเกี่ยวสายธนู ใช้นิ้วชี้เกี่ยวสายธนูโดยให้อยู่บนลูกธนูและใช้นิ้วกลางและนิ้วนางเกี่ยวสายด้านล่างของลูกธนู
 4. การเล็ง มี 2 แบบ คือ โดยไม่ใช้ศูนย์และใช้ศูนย์ในการเล็ง
 5. การน้าวสาย ยกคันธนูให้ตั้งฉากกับพื้น มื้อซ้ายดันคันไปทางเป้าและใช้มือขวาน้าวสาย
 6. การยิง เมื่อเล็งไปยังตำแหน่งบนเป้าที่ต้องการแล้วให้คลายนิ้วทั้งสามที่น้าวสายธนูอยู่โดยทีไม่ขยับส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ประวัติกีฬายิงธนู Archeryกฎและกติกาการยิงธนู

 • ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ระลึกเสมอว่าธนูคืออาวุธ
 • เก็บลูกธนูไว้ในซองจนกว่าจะเข้าเส้นยิง
 • อย่าปล่อยลูกธนูจนกว่าจะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน
 • ควรตรวจธนูและลูกธนูอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย
 • ห้ามสวมรองเท้าแตะ
 • ควรตั้งสติทุกครั้งก่อนจะปล่อยลูกธนูออกไป

ประวัติกีฬายิงธนู Archery

คะแนนที่ให้เต็ม 10 ให้ 10

Add Comment