รีวิวกีฬาปั่นจักรยาน Bicycle

รีวิวกีฬาปั่นจักรยาน Bicycle

ประวัติและความเป็นใาของกีฬาปั่นจักรยาน BICYCLE

BICYCLE กีฬาจักรยาน มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ.2412 ในนครปารีส ประเทศฝรั่งเศษ โดยขณะนั้นแชมป์ตกเป็นของ James Moore นั่กปั่นชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากในขณะนั้น

ต่อมาทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (International Cycling Union หรือ Union Cycling International, U.C.I) ได้แต่งตั้งให้ James Moore เป็นประธานสหพันธ์คนแรก ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศษ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2443

รีวิวกีฬาปั่นจักรยาน Bicycle

.ในปี ค.ศ.1964 มีการเสนอกีฬาปั่นจักรยานเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะกรรมการโอลิมปิกเสนอให้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กีฬาจักรยานอาชีพกับนักกีฬาจักรยานสมัครเล่น และได้มีการบรรจุกีฬาจักรยานเข้าในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 19 ในปี 1967 ณ กรุงแม็กซิโก ประเทศแม็กซิโก จนถึงปัจจุบัน มีข้อกำหนดความรับผิดชอบการจัดการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 กลุ่มคือ

 • สหพันธ์จักรยานสมัครเล่นนานาชาติ (Federation International Amateur de Cyclisme) หรือ มีชื่อย่อว่า (F.I.A.C.)
 • สหพันธ์จักรยานอาชีพ (Federation International de Cyclisme Professional หรือ F.I.C.P.)

สำหรับในประเทศไทยมีการแข่งขันกีฬาจักรยานมานาน มีรายการการแข่งขันที่ได้รับความนิยมมาก ตือ การแข่งขันกีฬาทางไกลนานาชาติ

การแข่งขันกีฬาจักรยานแบ่งออกเป็น 8 ชนิด

 1. จักรยานถนน (Road cycling)
 2. จักรยานลู่ (Track cycling)
 3. จักรยานไซโครครอส (Cyclo-cross)
 4. จักรยานเสือภูเขา (Mountain bike)
 5. จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX or Bicross)
 6. จักรยานไทรอัล (Trails)
 7. จักรยานในร่ม (Indoor cycling)
 8. Para-cycling (สำหรับการแข่งขันกีฬาตนพิการ)

การแข่งขันต่างประเทศ

 1. จีโรดีตาเลีย
 2. การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก (World Cycling Championship)
 3. ตูร์เดอฟร็องส์ (Tour de France)
 4. บูเอลตาอาเอสปัญญา

รีวิวกีฬาปั่นจักรยาน Bicycle

ผู้ชนะในการแข่งขันในแต่ละช่วงจะได้รับเสื้อ (Jersey) เพื่อใส่แข่งในวันต่อไป โดยจะมีสีเสื้อสำหรับผู้ชนะในแต่ล่ะประเภทคือ

 • สีทอง สำหรับผู้ชนะคะแนนรวม
 • สีแดง สำหรับผู้ชนะในเขตภูเขา
 • สีน้ำเงินปลายสีเหลือง สำหรับผู้ชนะในแต่ล่ะช่วง

คะแนนที่ให้ เต็ม 10 ให้ 10

 

 

Add Comment